Soal Teknologi dan Informasi

>> 

1. Apa fungsi Ruler pada Microsoft Word ……...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Jelaskan cara mencetak dokumen pada Microsoft excel ……...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Apa yang anda ketahui tentang Microsoft Access …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. jelaskan secara singkat cara membuat animasi tulisan bergerak berputar pada Microsoft power point ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Apa perbedaan Microsoft office 2003 dengan Microsoft office 2007 ( minimal 3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Next episode...... Next episode......

Soal Organisasi

>> 

SEBELUM ANDA MENJAWAB SOAL DI BAWAH INI, BACALAH TERLEBIH DAHULU SELURUH SOAL !!!! LETAKKAN JAWABAN ANDA DI BALIK KERTAS INI !!!

1. Dalam struktur organisasi OSIS , terdapat berapa seksi ? sebutkan 4 saja !

2. Sebutkan tugas & kewajiban dari ketua OSIS yang anda ketahui !

3. Posisi apa yang anda inginkan jika terpilih sebagai anggota OSIS ?

4. Apa perbedaan antara paraf dengan tanda tangan ?

5. Menurut anda apa yang di sebut dengan seorang seorang pemimpin?

6. Apa yang anda ketahui tentang OSIS dan MPK?

7. Apa nama seksi 6 pada struktur organisasi OSIS ?

8. Sebutkan tugas dari OSIS dan MPK?

9. Apa tugas dari bendahara dan sekretaris OSIS?

10. Sesuai dengan perintah soal di atas, anda tidak perlu menjawab semua soal.

Cukup jawab pertanyaan no. 3 dan tulis nama anda di pojok kanan atas!

Next episode...... Next episode......

Soal BIOLOGI

>> 

1. Penyakit kusta, sudah lama dikethui penyebab dan cara penyembuhannya, berkat perkembangan penelitian pesat di bidang:
A. Virologi
B. Parasitologi
C. Farmakologi
D. Bakteriologi
E. Mikologi


2. Energi yang timbul di dalam tubuh hewan dihasilkan dari kegiatan:
A. Gerak otot
B. Transportasi
C. Nutrisi
D. Respirasi
E. Peredaran darah


3. Air kaldu dalam tabung reaksi tertutup rapat, dipanaskan pada suhu 60 derajat C. Setelah dibiarkan selama satu minggu, ternyata timbul bakteri. Bakteri tersebut berasal dari:
A. Air kaldu
B. Spora
C. Udara
D. Daging
E. Benda mati


4. Grana dari kloroplas dan Krista dari mitokondria mempunyai persamaan fungsi, yaitu untuk:
A. Pelindung terhadap kerusakan.
B. Memperluas bidang tempat terjadinya reaksi kimia dalam sel.
C. Memperbesar tekanan osmosis.
D. Menstimulasi reproduksi sel.
E. Mengontrol metabolisme sel.


5. Untuk membiakkan virus, kultur yang paling sesuai adalah…
A. Embrio ayam hidup.
B. Kaldu steril.
C. Embrio tikus.
D. Medium agar.
E. Garam fisiologis yang steril.


6. Jmur merang Volvariella volvacea yang tubuh buahnya dapat dimakan, membawa basidiosporanya pada bagian…
A. Selaput penutup
B. Bilah bawah tudung.
C. Atas tudung.
D. Tengah batang.
E. Pangkal batang.


7. Proses ekskuivikasi terjadi pada hewan yang termasuk reptile. Proses ekskuivikasi berhubungan dengan....
A. Memutusnya ekor
B. Perubahan warna kulit
C. Adaptasi
D. Perubahan suhu badan
E. Pengelupasan kulit


8. Pinguin merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang karena kerangkanya tidak mempunyai….
A. Klavikula
B. Furkula
C. Korakoid
D. Skapula
E. Krista sterni


9. Macan tutul padang rumput Afrika (cheetah) merupakan hewan darat yang terkenal larinya cepat.
SEBAB
Di samping otot dan tulang yang dimilikinya, bentuk tulang punggung yang melengkung memberikan kekuatan tambahan saat lari.
Persendian antara tulang-tulang yang membentuk tengkorak tersebut sendi….
A. Sinfibrosis
B. Sinkondrosis
C. Sinartrosis
D. Endartrosis
E. Diartrosis


10. Sel-sel darah berikut ini yang menurun jumlahnya ketika seseorang menderita penyakit demam berdarah adalah….
A. Monosit
B. Trombosit
C. Leukosit
D. Basofil
E. Eosinofil

Next episode...... Next episode......

Soal Matematika

>> 

1. Tentukan persamaan garis sinngung yang melalui titik (1, -1) pada lingkaran (x – 3)² + (y – 1)² = 8 adalah


2. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran x² + y² = 8 dengan gradient -1, adalah


3. Tentukan persamaan lingkaran pusat ( 0,0 ) titik K ( -2, -3 )


4. Tentukan persamaan lingkaran yang diameter AB dengan titik A ( 1 , -2) dan B ( -1 , 2 )


5. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya O (0,0 ) dan menyinggung garis x – y + 2 = 0


6. Titik T ( x.y ) bergerak pada bidang sehingga jaraknya terhadap titik A ( 8,0 ) selalu dua kali jaraknya terhadap titik B ( 2,0 ). Tentukan persamaan tempat kedudukan titik T.


7. Tulislah persamaan lingkaran dalam bentuk x² + y² + 2Ax + 2 By + C = 0


8. Selidiki dengan rumus r = dan jika r > 0. Tentukan pusat lingkaran dari persamaan x² + y² - 2x – 2y – 2 = 0


9. Tulislah persamaan lingkaran dibawah ini dalam bentuk umum
x² + y² + 2Ax + 2 By + C = 0, jika diketahui persamaan lingkaran ( x- 3)² + ( y + 3 )² = 9, tentukan titik A ( 2, -3 ) terhadap lingkaran


10. Tono mempunyai 3 buah baju berwarna putih, cokelat, dan batik. Ia juga memiliki 2 buah celana warna hitam dan putih yang berbeda. Ada berapa pasang baju dan celana dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda?

Next episode...... Next episode......

Soal MATEMATIKA (Soal dan Penyelesaian)

1. Tentukan persamaan garis sinngung yang melalui titik (1, -1) pada lingkaran (x – 3)² + (y – 1)² = 8 adalah
Penyelesaian : dengan menggunakan persamaan (x1 – p) (x – p) + (y1 – q) (y – q) = r²
(x1 - 3) (x – 3) + (y1 – 1) (y – 1) = 8
(1 – 3) (x – 3) + (-1 -1) (y – 1) = 8
(-2) (x – 3) -2 (y – 1) = 8
- (x – 3) – y + 1 = 4
-x + 3 –y + 1 = 4
-x –y = 0
X + y = 0


2. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran x² + y² = 8 dengan gradient -1, adalah
Penelesaian :
Diket : m= -1 ; r = 8
Y = m x ±
= (-1)x ±
= -x ±
= -x ± 4
Jadi persamaan garis sinngung adalah x + y + 4 = 0 atau x + y – 4 = 0


3. Tentukan persamaan lingkaran pusat ( 0,0 ) titik K ( -2, -3 )
penyelesaian : x² + y² = r²
(-2)² + (-3)² = r²
4 + 9 = r²
Jadi x² + y² = 13


4. Tentukan persamaan lingkaran yang diameter AB dengan titik A ( 1 , -2) dan B ( -1 , 2 )
Penyelesaian : p = ( , )
= ( 0,0 )
r = ½
r = ½
r = ½
r = ½ 2 .
r =
persamaan lingkaran di p ( 0,0 ) dan r = = x² + y² = 5


5. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya O (0,0 ) dan menyinggung garis x – y + 2 = 0
penyelesaian : pusat ( 0,0 )
r = 0 +0 + 2


r =
= .
=
Jadi x² + y² = 2


6. Titik T ( x.y ) bergerak pada bidang sehingga jaraknya terhadap titik A ( 8,0 ) selalu dua kali jaraknya terhadap titik B ( 2,0 ). Tentukan persamaan tempat kedudukan titik T.
penyelesaian :
T ( x,y ) ; A ( 8,0 ) B ( 2,0 )
{ T ( x,y ) AT = 2 BT }
{ T ( x,y ) = 2 }
{ T ( x,y ) = 2 }
Dari himpunan terakhir kita peroleh pesamaan
= 2
Dengan penguadratan diperoleh
( x-8)² + y² = 4 [ (x-2)² + y² ]
x² - 16 x +64 + y² = 4 ( x² – 4x + 4 + y² )
x² + y² - 16x + 64 = 4x² + 4 y² - 16x + 16
4x² - x² + 4 y² - y² - 16x + 16x + 16 – 64 = 0
3x² + 3 y² - 48 = 0
3x² + 3 y² = 48
x² + y² = 16


7. Tulislah persamaan lingkaran dalam bentuk x² + y² + 2Ax + 2 By + C = 0
Jika diketahui p = ( 2,2 ) dan r = 3
penyelesaian :
P ( 2,2 ) r = 3
( x – 2 )² + ( y – 2 )² = 3²
x² - 4x + 4 + y² - 4y + 4 – 9 = 0
x² + y² - 4x – 4y – 1= 0


8. Selidiki dengan rumus r = dan jika r > 0. Tentukan pusat lingkaran dari persamaan x² + y² - 2x – 2y – 2 = 0
Penyelesaian :
x² + y² - 2x – 2y – 2 = 0
2a = -2 2b = -2
a = -1 b = -1
p ( -1,-1)


9. Tulislah persamaan lingkaran dibawah ini dalam bentuk umum
x² + y² + 2Ax + 2 By + C = 0, jika diketahui persamaan lingkaran
( x- 3)² + ( y + 3 )² = 9
penyelesaian :
( x- 3)² + ( y + 3 )² = 9
x² - 6x +9 +y² +6y+9 -9 = 0
x²+y² -6x + 6y +9 = 0


10. tentukan titik A ( 2, -3 ) terhadap lingkaran
penyelesaian :
L : x² + y² = 10
A (2,-3)
2² + (-3)² = 10
4 + 9 10
Jadi titik berada di luar lingkaran


11. Tono mempunyai 3 buah baju berwarna putih, cokelat, dan batik. Ia juga
memiliki 2 buah celana warna hitam dan putih yang berbeda. Ada berapa
pasang baju dan celana dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda?

Penyelesaian :
banyaknya pasangan baju dan celana secara bergantian sebanyak
2 + 2 + 2 = 6 cara.


12. Diketahui data sebagai berikut:
41, 52, 66, 86, 91, 65, 86, 88, 41, 62, 42, 59, 72, 99, 53,
69, 87, 93, 64, 44, 64, 42, 92, 54, 78, 86, 92, 100, 79, 47

Tentukan statistik Lima Serangkai.
Penyelesaian :

41, 41, 42, 42, 44, 47, 52, 53, 54, 59, 62, 64, 64, 65, 66, 69,
72, 78, 79, 86, 86, 86, 87, 88, 91, 92, 92, 93, 99, 100
Diperoleh: xmin = 41 merupakan data yang nilainya terendah
xmaks= 100 merupakan data yang nilainya tertinggi
Q1 = 53 merupakan kuartil bawah
Q2 = 67,5 merupakan kuartil tengah atau median
Q3 = 87 merupakan kuartil atas


13. Dari data di bawah ini, tentukan mediannya.
1. 2, 5, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 8, 4, 6, 7, 8
Penyelesaian :
mediannya adalah 6.


14. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data : 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 12.

Penyelesaian
Data yang telah diurutkan: 3, 3, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12.
Letak Q1 adalah: 1(1441) 145 3 34
sehingga:
Q1 = x3 + 4
3 (x4 – x3)
= 4 + 4
3 (4 – 4) = 4
Letak Q2 adalah: 2(1441) 125 7 12
sehingga:
Q2 = x7 + 2
1 (x7 – x6)
= 7 + 2
1 (7 – 7) = 7

Letak Q3 adalah:
4
11 1
4
45
4
3(14 1) sehingga:
Q3 = x11 + 4
1 (x12 – x11) = 8 + 4
1 (9 – 8)
= 84
1
= 8,25
Jadi Q1 = 4, Q2 = 7, Q3 = 8,25.


15. Diketahui data: 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Tentukan
desil ke-2,
penyelesaian :

Data diurutkan: 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11
Letak desil ke-2 diurutan data ke-
2(10 1)222,2
10 10
D2 terletak pada urutan ke-2,2 sehingga: D2 = x2 + 0,2 (x3 – x2).
Jadi D2 = 5 + 0,2 (5 – 5) = 5 + 0 = 5,0.
Letak desil ke-4 di urutan data ke- 4(10 1) 44 4,4
10 10
.
D4 terletak pada urutan ke-4,4 sehingga: D4 = x4 + 0,4 (x5 – x4).
Jadi D4 = 6 + 0,4 (7 – 6) = 6 + 0,4 = 6,4.


16. Diketahui: 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5, tentukan persentil ke-30 dan persentil ke-75.
Penyelesaian
Data diurutkan: 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11
Letak persentil ke-30 di urutan data ke-
100
330
100
3(10 1) 
= 3,3.
P30 = x3 + 0,3 (x4 – x3) = 5 + 0,3 (6 – 5) = 5,3
Jadi, P30 = 5,3.
Letak persentil ke-75 di urutan data ke- 100
75(10 1)
= 8,25.
P75 = x8 + 0,25 (x9 – x8) = 9 + 0,25 (10 – 9) = 9,25
Jadi, P75 = 9,25.


17. Tentukan range dari data-data di bawah ini.
6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15, 20

Penyelesaian
Dari data di atas diperoleh xmaks = 20 dan xmin = 3
Jadi, R = xmaks – xmin
= 20 – 3 = 17


18. Hitunglah nilai dari:
3! × 2!
Penyelesaian :
3! × 2 ! = 3 × 2 × 1 × 2 × 1 = 6 × 2 = 12


19. Dalam pelatihan bulutangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain
putri. Berapakah pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk:
a. ganda putra
b. ganda putri
c. ganda campuran
penyelesaian :
a. 45 cara
b. 28 cara
c. 80 cara


20. Berapa banyaknya nomor telepon yang terdiri dari 7 angka dapat dibuat
dengan 4 digit awalnya adalah 0812, tiga digit sisanya saling berbeda dan
bukan merupakan bilangan-bilangan 0, 3, atau 5, serta digit terakhirnya bukan angka 9.
Penyelesaian :

banyaknya nomor telepon adalah 100 buah.

Next episode...... Next episode......

SOAL KIMIA

>> 

1. Klorin terdiri atas dua jenis isotop, yaitu Cl-35 dan Cl-37 dengan kelipatan masing-masing berturut-turut 75% dan 25%. Masa atom relatif (Ar) klorin ...
a. 36 d. 35,5
b. 35,8 e. 35,4
c. 35,6


2. Jika masa atom relatif karbon diberikan nilai 100 dan bukan 12, maka massa molekul air akan menjadi ...
a. 153 d. 118
b. 150 e. 106
c. 130


3. Jika 2,4 x 10¬¬¬¬23 atom unsur X massanya adalah 60 gram, maka massa atom relatif X adalah (tetapan Avogadro = 6,0 x 1023)
a. 56 d. 152
b. 145 e. 235
c. 150


4. Jika diketahui massa atom relatif Fe = 56; S = 32 dan O = 16, maka massa besi yang terdapat dalam 4 gram Fe2(SO4)3 adalah ...
a. 4,00 g d. 0,56 g
b. 1,12 g e. 0,28 g
c. 0,01 g


5. Pembakaran senyawa hidrokarbon CxHy dalam oksigen berlebih menghasilkan 220 mg CO2 (Mr = 44) dan 45 mg H2O (Mr = 18). Jika Ar C = 12 dan H = 1, maka rumus empiris senyawa tersebut adalah ...
a. C2H d. C2H5
b. CH2 e. CH
c. CH3


6. Jika pada STP 4,25 gram suatu gas bervolume 2,8 liter, Mr gas tersebut adalah ...
a. 26 d. 32
b. 28 e. 34
c. 30


7. Suatu senyawa gas diketahui terdiri atas nitrogen (Ar = 14) dan oksigen (Ar = 16). Jika satu liter dari senyawa ini massanya 4,107 gram pada 0oC dan 2 atm, maka senyawa tersebut ialah ... (R = 0,082 L. atm/K. mol)
a. N2O5 d. NO
b. N2O4 e. NO2
c. N2O


8. Suatu campuran gas terdiri atas 2 mol N2O3 dan 4 mol NO. Jika campuran ini diuraikan dengan sempurna menjadi gas-gas nitrogen dan oksigen, maka perbandingan suatu gas nitrogen dan oksigen adalah ...
a. 2 : 3 d. 5 : 6
b. 3 : 4 e. 6 : 7
c. 4 : 5


9. Pada pemanasan HgO akan terurai menurut reaksi: 2HgO (s) 2 Hg (l) + O2 (g).
Pada pemanasan 108 gram HgO akan terbentuk 4,8 gram O2; maka HgO yang terurai sebanyak (Hg = 200, O = 16)
a. 40% d. 75%
b. 50% e. 80%
c. 60%


10. Nomor atom unsur P, Q, R, S adalah 6, 9, 11, 18. Pasangan unsure-unsur yang diharapkan dapat membentuk ikatan ion adalah ...
a. P dan Q d. S dan R
b. R dan Q e. P dan S
c. Q dan S


11. Senyawa yang mempunyai titik didih paling tinggi ialah ... (Ar H=1, C=12, N=14, O=16, F=19, Mg=24, S=32)
a. N2O d. MgO
b. C3H8 e. SO2
c. HF


12. Karena keelektronegatifannya lebih besar, klor dapat mendesak brom dari senyawanya seperti pada reaksi:
Cl2(g) + 2NaBr (s) 2NaCl + Br2 (l)
Mengingat entalpi pembentukan, ∆Hf, dari NaCl (s) ialah -411 kJ/mol dan dari NaBr (s) ialah -360 kJ/mol, maka perubahan entalpi pada reaksi tersebut ialah ...
a. -102 kJ d. -771 kJ
b. -309 kJ e. -873 kJ
c. -462 kJ


13. H2 + O2 2H2O ∆H = -570 kJ
2Ca + O2 2CaO ∆H = -1270 kJ
CaO + H2O Ca(OH)2 ∆H = --64 kJ
Entapi pembentukan Ca(OH)2 adalah ...
a. -984 kJ d. -1966 kJ
b. -856 kJ e. -1904 kJ
c. -1161 kJ


14. Diketahui energi ikatan H-H, Cl-Cl dan H-Cl berturut-turut adalah 105, 60, 102,5 kkal. Kalor yang diperluksn untuk menguraikan 7,3 gram HCl (Mr=36,5) menjadi unsure-unsurnya ialah ...
a. 53 kkal d. 4 kkal
b. 40 kkal e. 2 kkal
c. 20 kkal


15. Diketahui reakasi 2H2 (g) + O2 (g) 2H2O (g) ∆H = -484 kJ. Jika energi ikatan H-H dan O=O berturut-turut 436 dan 500 kJ, maka energy ikatan O-H adalah ...
a. 355 kJ d. 888 kJ
b. 452 kJ e. 928 kJ
c. 464 Kj


16. Untuk memperoleh konsentrasi Cl- = 0,10M; maka 250 mL larutan CaCl2 0,15M harus diencerkan sampai ...
a. 500 mL d. 1250 mL
b. 750 mL e. 1500 mL
c. 1000 mL


17. Kemolalan suatu larutan 20% berat C2H5OH (Mr = 46) adalah ...
a. 6,4 d. 3,4
b. 5,4 e. 0,4
c. 4,4


18. Diketahui reaksi kesetimbangan 2Hl (g) H2 (g) I2 (g). Jika 0,1 mol gas HI dimasukkan ke dalam wadah sebesar satu liter dan dipanaskan pada suhu 100oC terbentuk 0,02 mol gas I2. Pada keadaan setimbang derajat disosiasinya sebesar ...
a. 0,1 d. 0,5
b. 0,2 e. 0,6
c. 0,4

Next episode...... Next episode......

SOAL AGAMA ISLAM

>> 

1. Hari dan tanggal berapakah Rasulullah SAW dilahirkan …………..

2. Pada usia ke 15 tahun, Nabi Muhammad SAW pernah mengikuti perang …………dan pemimpin musuh dalam perang itu adalah ……………..

3. Cucu laki - laki Rasululllah SAW yang kembar bernama ……………… dan ………………

4. Ketika dalam perjalanan pulang dari makam ayah Rasululllah SAW, sang ibunda menderita sakit dan akhirnya meninggal di ………………..

5. Akhir – akhir ini banyak bermunculan tokoh – tokoh islam. Pemeran utama dari film Ketika Cinta Bertasbih adalah ………….................

6. Di dalam Ka’bah ada sebuah batu Hajar Aswad yang berwarna hitam. Darimanakah asal batu itu ……………….

7. Ada 10 tanda hari kiamat yang disebutkan menurut hadist Muslim. Dan 5 diantaranya adalah …………………………, ……………………, …………………, …………………………, ………………………………

8. Tulislah hadist yang berhubungan dengan Berbakti Kepada Orang Tua!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Apa arti dari kalimat ini : “ yaashiru wala tu’ashiru” …………………………………………………………………………

10. Ketika melihat atau menemui orang yang sedang dilanda musibah, maka hal yang kita lakukan adalah ........

11. Siapakah pemimpin perang yang memerangi Pasukan Salib dan dapat membebaskan Baitul Maqdis dari tangan mereka ………………………………………….

12. Semenanjung Arab pernah dipimpin oleh Khilafah ‘Abbasiyah selama …….. tahun Hijriah.

13. Raja yang berjaya pada masa sepeninggal Khulafaur Rasyidin, yang sebanding dengan Khallifah Umar bin Al Khaththab dan Umar bin Abdul Aziz adalah …………………………………. dan …………………………………

14. “Barang siapa yang sholat subuh berjama’ah kemudian duduk untuk berdzikir kepada Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat sunnah 2 raka’at maka ia mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah secara sempurna, sempurna, sempurna.” HR. Tirmidzi.
Apakah nama sholat sunnah yang dilakukan itu ……………………….

15. “Jika sesorang mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu ….”. HR. Muslim. Teruskanlah hadist tersebut ………………………………………………………………………………………………………………

16. Ketika kita selesai sholat, maka sebaiknya kita mendo’akan orang tua kita. Tulislah bunyi do’a itu ……………………………………………………………………….................................

17. Rasululllah SAW menerima wahyu secara berangsur – angsur selama 23 tahun, kemudian dibukukan dan diberi nama …………………………

18. Sepeninggal ayah Rasululllah SAW, beliau diasuh oleh budak yang bernama …………………………….

19. Rasululllah SAW mendapatkan gelar Al Amin, artinya ………………………………………………………………………..

20. Sahabat yang pernah mengkhianati Rasululllah SAW pada waktu menaklukkan Kota Makkah adalah ……….

21. Sahabat Rasululllah SAW yang mendapatkan gelar Amirul mukminin adalah ................

22. Singa yang Menyembunyikan Kukunya adalah sebutan sahabat yang bernama ..................................

23. Juru bicara Rasululllah SAW dan umat Islam adalah .............................

24. Sahabat yang akrab dengan kemiskinan dan merupakan Otak Gudang Ilmu umat adalah ....................

25. Satu-satunya sahabat yang namanya tertera dalam Al Qur’an adalah ............................................


Kerjakanlah sesuai dengan kemampuan dirimu!
Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. (QS. Al Lail : 04)

Next episode...... Next episode......

Soal Ekonomi

1. Pokok masalah ekonomi dalam masyarakat adanya keterbatasan sumber daya alam.
Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut ini, kecuali ...

A. menghemat penggunaan sumber daya alam
B. menggunakan sumber daya alam sepuasnya tanpa batas
C. memelihara dan melestarikan sumber daya alam dengan baik
D. menciptakan alat pemuas/barang pengganti (barang substitusi)
E. meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam, sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia


2. Salah satu ciri sistem ekonomi terpusat (Sistem Ekonomi Komando) adalah ...
A. produsen memproduksi apabila dibutuhkan
B. faktor-faktor produksi dikuasai oleh produsen
C. adanya persaingan bebas antar pelaku ekonomi
D. semua sektor perekonomian dikuasai oleh negara
E. bebas berusaha dan mencari laba sebesar-besarnya


3. Pemerintah telah menaikkan BBM sejak 1 Oktober 2005. Bensin premium menjadi Rp 4.500,00 per liter dari harga sebelumnya Rp 2.400,00 per liter. Pak Musa pedagang pengecer bensin terpaksa mengurangi belanja dagangannya dari 60 liter menjadi 45 liter. Bila elastisitas permintaan pak Musa dihitung, hasilnya adalah ...

A. 0,71
B. 0,3
C. 0,29
D. 0,1
E. 0,15


4. Daftar Harga, Permintaan, dan Penawaran
Harga (rupiah) Permintaan (unit) Penawaran (unit)
1.000
1.200
1.300
1.400 10.000
9.000
8.000
7.000 6.000
7.000
8.000
9.000

Dari tabel di atas harga keseimbangan sebesar ...
A. Rp 1.000,00
B. Rp 1.200,00
C. Rp 1.300,00
D. Rp 1.400,00
E. Rp 1.500,00


5. Mekanisme harga ditentukan oleh satu-satunya produsen, sedangkan konsumen tidak mempunyai kekuatan dalam penetapan harga. Kondisi pasar di atas terjadi pada bentuk pasar ...
A. oligopoli
B. monopoli
C. monopsoni
D. persaingan sempuma
E. persaingan monopolistik


6. Bagan interaksi rumah tangga produksi dengan rumah tangga konsumsi:
Berdasarkan bagan di atas yang termasuk arus faktor produksi adalah ...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5


7. Kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005 menimbulkan berbagai masalah, pemecahan masalah tersebut adalah kecuali ...
A. menggunakan energi panas matahari
B. penghematan penggunaan BBM
C. menggunakan teknologi hemat BBM
D. explorasi pertambangan minyak gas bumi
E. mencari alternatif pengganti BBM dengan biosolar


8. Suatu negara mempunyai data tentang pendapatan nasional berikut ini:
Product Domestic Brutto = 567.000 M
Pendapatan perusahaan asing di negara tersebut 180.000 M
Pendapatan warga negara di luarnegeri 13.000 M

Berdasarkan data di atas besamya pendapatan nasional bruto adalah ...
A. 374.000 M
B. 400.000 M
C. 734.000 M
D. 747.000 M
E. 760.000 M


9. Berikut ini termasuk kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah ...
A. menaikkan hasil produksi dan mengawasi kredit selektif
B. mengawasi kredit secara selektif dan menaikkan pajak
C. menaikkan pajak dan menaikan hasil produksi
D. menaikkan hasil produksi dan politik diskonto
E. menaikkan tingkat suku bunga bank


10. Diketahui fungsi konsumsi C = 200.000,00 + 0,70 Y
Jika besarnya tabungan masyarakat Rp 100.000,00 maka besamya konsumsi adalah ...
A. Rp 270.000,00
B. Rp 370.000,00
C. Rp 628.570,00
D. Rp 900.000,00
E. Rp 1.000.000,00


11. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang:
1. tinggi rendahnya tingkat bunga
2. tingkat pendapatan masyarakat
3. tingkat inflasi
4. tingkat pengangguran
5. tingkat peredaran uang

Termasuk faktor yang mempengaruhi penawaran uang adalah ...
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 5
E. 3, 4, dan 5


12. Berikut ini adalah tugas dari perbankan di Indonesia.
1. memberikan kredit jangka pendek
2. mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah
3. mengusahakan tercapainya sistem perbankan yang sehat
4. mendiskontokan wesel, surat utang dan surat berharga lain
5. meningkatkan likuiditas uang beredar
6. menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran

Dari pernyataan di atas yang merupakan tugas Bank Indonesia yaitu ...
A. 1, 2, dan 3
B. 2, 3, dan 4
C. 2, 3, dan 5
D. 3, 4, dan 5
E. 4, 5, dan 6


13. Kebijakan pemerintah di bidang moneter dan fiskal dalam mengatasi inflasi adalah …
1. menurunkan pengeluaran pemerintah
2. menaikkan cash ratio
3. menaikkan tingkat diskonto
4. menurunkan tingkat pajak
5. menjual surat berharga

Yang termasuk kebijakan moneter adalah ...
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 4, dan 5
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 5
E. 3, 4, dan 5


14. Masalah-masalah ekonomi yang dihadapi setiap negara:
1. kekurangan tenaga kerja ahli
2. kurangnya bahan baku
3. pembentukan modal rendah
4. struktur ekspor masih berupa bahan mentah
5. penguasaan teknologi maju

Masalah ekonomi yang dihadapi negara berkembang adalah ...
A. 1 dan 2
B. 1 dan S
C. 2 dan 4
D. 3 dan 5
E. 4 dan 5


15. Cara mengatasi pengangguran antara lain:
1. peningkatan mobilitas modal
2. menggalakkan pembangunan sektor informal seperti home industri
3. mengadakan pelatihan tenaga kerja
4. mendirikan pusat-pusat latihan kerja
5. kebijakan padat karya

Yang tergolong cara mengatasi pengangguran siklis adalah ...
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 5
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 4, dan 5
E. 3, 4, dan 5


16. PT. Subur mempunyai data berikut ini:
Pembelian Rp 80.000.000,00
Penjualan Rp 120.000.000,00
Retur pembelian Rp 5.000.000,00
Retur penjualan Rp 6.000.000,00
Potongan pembelian Rp 1.000.000,00
Potongan penjualan Rp 1.500.000,00
Beban angkut pembelian Rp 2.000.000,00
Beban angkut penjualan Rp 3.000.000,00
Persediaan barang dagang (awal) Rp 30.000.000,00
Persediaan barang dagang (akhir) Rp 20.000.000,00

Berdasarkan data di atas, besarnya laba bruto adalah ...
A. Rp 23.500.000,00
B. Rp 26.500.000,00
C. Rp 43.500.000,00
D. Rp 66.000.000,00
E. Rp 86.000.000,00


17. Sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh dari
1. pajak bumi dan bangunan
2. subsidi daerah otonom
3. pajak pertambahan nilai
4. pajak tontonan
5. pajak penghasilan
6. pajak kendaraan bermotor

Jenis-jenis pajak yang termasuk penerimaan pemerintah pusat adalah ...
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 5
C. 2, 4, dan 6
D. 3, 4, dan 5
E. 4, 5, dan 6


18. Tuan Ahmad mempunyai rumah terletak di atas tanah yang luasnya 200 m2, luas bangunan rumah 120 m2. Pada tahun 2006 harga tanah diperkirakan Rp 200.000,00 per m2. Sedangkan harga bangunan Rp 800.000,00 per m2. Jika bangunan tidak kena pajak ditetapkan Rp 12.000.000,00 maka PBB yang dibayar Tn. Ahmad setiap tahun adalah ...
A. Rp 100.000,00
B. Rp 124.000,00
C. Rp 130.000,00
D. Rp 140.000,00
E. Rp 150.000,00


19. Yang dimaksud anggaran defisit adalah ...
A. jumlah anggaran belanja meningkat setiap tahunnya
B. jumlah anggaran pendapatan menurun setiap tahunnya
C. jumlah anggaran belanja sama dengan jumlah anggaran pendapatan
D. jumlah anggaran belanja lebih kecil dari jumlah anggaran pendapatan
E. jumlah anggaran belanja lebih besar dari jumlah anggaran pendapatan


20. Alasan pemerintah melakukan pelarangan impor untuk barang-barang tertentu adalah ...
A. melindungi industri dalam negeri
B. menghemat devisa yang dimiliki negara
C. tidak banyak masyarakat yang membutuhkannya
D. barang tersebut kurang bermanfaat bagi masyarakat
E. membalas tindakan negara lain yang melakukan larangan impor


21. Jenis instrumen pasar modal adalah ...
A. saham, obligasi, obligasi konversi, dan surat berharga pasar uang
B. saham, obligasi, surat promes, dan surat berharga pasar uang
C. saham, obligasi,obligasi konversi, dan surat promes
D. saham, obligasi, obligasi konversi, dan waran
E. saham, obligasi, surat promes, dan waran


22. Berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh manajer:
1. mengatur keseimbangan likuiditas dengan rentabilitas
2. mengelola sumber-sumber dana
3. melakukan segmentasi dan targeting
4. menjaga agar perusahaan tetap solvabel
5. menetapkan jenjang karir untuk para karyawan
6. memilih bahan baku yang berkualitas

Tugas pokok dari manajer keuangan adalah ...
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 2; 3, dan 6
D. 2, 4, dan 5
E. 4, 5, dan 6


23. Fungsi utama BUMN adalah ...
A. mensejahterakan para anggota
B. sarana meningkatkan perekonomian
C. melayani kepentingan umum
D. pelaku ekonomi pemerintahan
E. mengembangkan prasarana daerah


24. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan berkoperasi bagi siswa untuk mengenal kehidupan berorganisasi dan manajemen adalah ...
A. prinsip koperasi sekolah
B. tujuan koperasi sekolah
C. bentuk koperasi sekolah
D. tugas koperasi sekolah
E. misi koperasi sekolah


25. Bidanb usaha ekonomi di antaranya adalah:
1. Biro perjalanan
2. Agen koran
3. Kontraktor
4. Ekspedisi
5. Pedagang kaki lima

Yang termasuk sektor ekonomi formal adalah …
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 4
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 5
E. 3, 4, dan 5


26. Rani membuka usaha foto copy, karena itu ia membeli mesin foto copy seharga Rp 10.000.000,00 dengan cara membayar tunai Rp7.000.000,00 dan sisanya dibayar 2 bulan kemudian.
Pengaruh transaksi di atas terhadap persamaan akuntansi adalah ...
A. Peralatan (+) Rp 10,000.000,00, Modal (+) Rp 7,000.000, dan Utang (+) Rp 3.000.000,00
B. Peralatan (+) Rp 10.000.000,00, Utang (+) Rp 7.000.000, dan Modal (+) Rp 3.000.000,00
C. Utang (-) Rp 10.000.000,00, Peralatan (+) Rp 7.000.000, dan Utang (+) Rp 3.000.000,00
D. Kas (-) Rp 7.000.000,00, Peralatan (+) Rp 10.000,000, dan Utang (+) Rp 3.000.000,00
E. Modal (+) Rp 10.000.000,00, Kas (-) Rp 7.000.000, dan Utang (+) Rp 3.000,000,00


27. Berikat ini adalah bukti transaksi yang dibuat oleh salon "Rita"
Kwitansi tembusan
Telah terima dari : Nn.Ana
Banyak uang : Dua ratus ribu rupiah
Guna pembayaran : Biaya perawatan muka
Terbilang: Rp 200.000,00
Medan, 7-6-2006
Rosa.
Bukti transaksi di atas dicatat dalam jurnal umum oleh salon Rita adalah ...

A. Kas Rp 200.000.00
Piutang Rp 200.000,00
B. Kas Rp 200.000,00
Perlengkapan Rp200.000,00
C. Kas Rp 200.000,00
Pendapatan jasa Rp 200.000,00
D. Piutang Rp 200.000,00
Kas Rp 200.000,00
E. Kas Rp 200.000.00
Utang Rp 200.000,00


28. Perhatikan jumal berikut ini:

1. Kas Rp 100.000,00
Pendapatan . Rp 100.000,00
2. Pendapatan Rp 50.000,00
Kas Rp 50.000,00
3. Perlengkapan Rp 30.000,00
Kas Rp 10.000,00
Utang Usaha Rp 20.000,00

Berdasarkan jurnal di atas, posting pada salah satu akun yang benar adalah ...
A. D Kas K
1 100.000 2 50.000
3 10.000
B. D Kas K
2 50.000 1 100.000
3 10.000 3
C. D Perlengkapan K
2 50.000 1 100.000
3 10.000
D. D Perlengkapan K
1 100.000 2 50.000
3 30.000
E. D Perlengkapan K
1 100.000 2 50.000


29. Sebagian data bengkel motor "ABADI" sebagai berikut:
Modal Abadi per 1 Januari Rp 10.000.000,00
Pengambilan pribadi Abadi Rp 500,000,00
Modal Abadi per 31 Desember Rp 12.500.000,00

Dari data di atas, besarnya laba bersih adalah ...
A. Rp 12.000.000,00
B. Rp 9.500.000,00
C. Rp 3.000.000,00
D. Rp 2.500.000,00
E. Rp 2.000.000,00


30. Fa. Karimun mempunyai data keuangan sebagai berikut:
Bahan habis pakai kantor Rp 500.000,00
Beban BHPkantor Rp 800.000,00
Beban sewa Rp 10.000.000,00
Sewa dibayar di muka Rp 5.000.000,00
Pendapatan jasa angkutan Rp 40.000.000,00
Pendapatan komisi Rp 600.000,00
Beban bunga Rp 150.000,00
Pengambilan prive Rp 3.000.000,00
Beban gaji Rp 18.000.000,00
Utang gaji Rp 1.500.000,00
Jasa angkutan diterima di muka Rp 2.000.000,00

Berdasarkan data di atas, Fa. Karimun memperoleh laba ...
A. Rp 7.650.000,00
B. Rp 8.650.000,00
C. Rp 10.650.000,00
D. Rp 11.650.000,00
E. Rp 13.150.000,00

Next episode...... Next episode......

HAKEKAT DAN FUNGSI IDEOLOGI

>> 

Ideologi pada dasarnya merupakan hasil refleksi manusia atas kemampuannya mengadakan distansi (menjaga jarak) dengan dunia kehidupannya.

Fungsi Ideologi :
1. Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
2. Orientasi dasar denganmembuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
3. Norma-Norma yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seseoranguntuk melangkah dan bertindak.
4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya.
5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta melakukan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang tercantum di dalamnya.

Peranan Idelogi :
1. Sebagai jawaban atas kebutuhan akan citra atau jati diri suatu kelompok sosial, komunitas, organisasi, atau bangsa.
2. Untuk menjembatani ”founding fathers” dan para generasi penerus.
3. Menanamkan keyakinan akan kebenaran perjuangan kelompok yang berpegang pada ideologi tsb.
4. Sebagai suatu kode atau keyakinan para pendiri yang menguasai, mempengaruhi seluruh kegiata sosial.

Next episode...... Next episode......

Soal Bahasa Inggris (English)

1. A: Would you like some sugar?
B: Yes, please, just .........
a. a little c. a few
b. little d. bit

2. He spends .............. sleeping.
a. all c. his all
b. all his d. the all of his

3. Whose coat is this? It’s not ........
a. my one c. of me
b. a my coat d. mine

4. Which adjective can form its comparative in –er, like quick – quicker?
a. common c. horrible
b. intellegent d. useful

5. Is the Eiffel Tower taller ......... Big Ben?
a. then c. as
b. than d. of

6. You look ............... in red.
a. most nicely c. nicely
b. too nice d. very nice

7. X: I don’t like salmon.
Y: .............
a. Neither do I c. So I don’t
b. So do I d. Nor I do

8. Have you been to Osaka?
a. Until now not c. Still not
b. Already not d. Not yet

9. Janet and I live quite near .......... each other.
a. from c. at
b. - d. as

10. I’m no good .......... mathematics.
a. by c. on
b. for d. at

11. Tell us something ........... your holiday.
a. about c. over
b. - d. on

12. She was ill, so she had to go ........... home.
a. to c. for
b. at d. -

13. Three of this verbs have –o– in the past tense, like speak – spoke. One does not. Which one is it?
a. wake c. wear
b. grow d. ride

14. .................. me the time, please?
a. Can you telling
b. Do you can tell
c. Can you tell
d. Are you able for telling

15. Where ............ been?
a. is he c. he’s
b. did he d. has he

16. ............ the light on: it’s dark here.
a. Do c. Make
b. Put d. Push

17. Please go and ............ a bath.
a. wash c. have
b. make d. do

18. If you come, ............. your friend with you.
a. bring c. fetch
b. take d. lift

19. Tell me what your dog’s like.
a. Very quickly
b. Big, black and hairy
c. Very well, thank you.
d. Biscuits

20. I’ve got a new grammar book.
a. What its price?
b. How many cost?
c. How much was it?
d. How much you paid?

Next episode...... Next episode......

Soal Bahasa Indonesia

>> 

Teks berikut untuk soal nomor 1 dan 2.
Bacalah teks berikut dengan saksama!

Perilaku sehat merupakan pilar yang paling utama. Hal ini karena komponen tersebut ternyata sangat berpengaruh pada kedua pilar lainnya. Seperti seseorang dengan perilaku sehat, tentu akan menjagalingkungannya tetap sehat juga. Selain itu, dengan perilaku sehat, seseorang akan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada untuk memelihara kesehatannya.

1. Ide pokok paragraf tersebut adalah...
A. memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada
B. menjaga lingkungannya agar tetap sehat
C. perilaku sehat akan berpengaruh pada pilar-pilar lainnya
D.berperilaku sehat akan menjaga kebersihan
E. perilaku sehat merupakan pilar utama


2. Kalimat pertanyaan yang tepat sesuai isi paragraf tersebut adalah...
A. Mengapa perilaku sehat merupakan pilar paling utama?
B. Bagaimana cara menjaga agar lingkungan tetap sehat?
C. Apakah fungsi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat?
D. Mengapa masyarakat harus memelihara kesehatan lingkungan?
E. Kapan pemerintah harus memberi pelayanan kesehatan?


Diagram berikut untuk soal nomor 3 dan 4
Cermati diagram dengan saksama!
Photobucket
3. Hal yang digambarkan dalam diagram tersebut adalah ...
A. Sumber dan jumlah sampah di kota Mataram pada tahun 2003.
B. Sampah pasar menduduki persentase terendah di kota Mataram tahun 2003.
C. Sampah umum paling sedikit persentasenya di kota Mataram pada tahun 2003.
D. Sumber sampah tertinggi di kota Mataram pada tahun 2003 adalah saluran.
E. Sampah umum peringkat ketujuh di kota Mataram pada tahun 2003.


4. Pernyataan yang sesuai dengan isi diagram-tersebut adalah ...
A. Sampah pemukiman volumenya terbanyak kedua dibandingkan sampah lainnya.
B. Sampah umum volumenya lebih banyak
dibandingkan sampah komersial.
C. Sampah lain-lain volumenya lebih banyak dibandingkan jumlah sampah pasar.
D. Sampah pasar volumenya lebih besar dibandingkan jumlah sam pah komersial.
E. Sampah pasar volumenya lebih banyak
dibandingkan sampah pemukiman.


Teks berikut untuk nomor 5 dan 6.
Bacalah teks berikut dengan saksama!

Beberapa waktu yang lalu banjir besar melanda Jakarta. Ribuan rumah tenggelam. Kerugian mencapai 39,5 milyar rupiah dan menelan korban 10 orang meninggal. Seorang penduduk di luar Jakarta menyurati redaksi sebuah surat kabar. Surat tersebut berisi pernyataan terhadap kondisi Jakarta. Menurutnya, Jakarta ternyata tidak seperti kota Metropolitan yang selama ini terlihat megah dalam sinetron.
Orang Jakarta mengatakan bahwa banjir yang melanda Jakarta kiriman dari Bogor, orang Bogor membantahnya. Mereka menyatakan bahwa yang membuat kerusakan adalah orang Jakarta sendiri dengan menggusur petani dan membuat vila dan hotel di Puncak.

5. Masalah yang diungkapkan dalam tajuk rencana tersebut adalah ...
A. Banjir meianda Jakarta sehingga menimbulkan banyak kerugian.
B. Jakarta selama ini terlihat megah dalam sinetron.
C. Banjir yang melanda Jakarta adalah kiriman dari Bogor.
D. Masyarakat Jakartalah yang membuat kerusakan.
E. Orang Jakarta menggusur petani membuat vila dan hotel di Puncak.


6. Opini pada tajuk rencana tersebut terdapat pada kalimat ...
A. Sepuluh orang meninggal dalam banjir tersebut.
B. Seorang penduduk luar Jakarta menyurati redaksi sebuah surat kabar.
C. Orang Jakarta mengatakan bahwa banjir kali ini merupakan kiriman dari Bogor.
D. Kerugian mencapai 39,5 milyar dan sepuluh orang meninggal.
E. Beberapa waktu yang lalu banjir besar melanda Jakarta.


Teks untuk nomor 7 dan 8.
Bacalah teks pidato berikut dengan saksama!

Hadirin yang saya hormati!

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha kuasa karena berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-73. Ikrar dari berbagai perkumpulan pemuda pada tanggal 28 Oktober 1978 yaitu bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Perlu kita renungkan kembali baik-baik mengenai makna Sumpah Pemuda.

7. Topik pidato tersebut adalah ...
A. peringatan Sumpah Pemuda
B. mengenang ikrar para pemuda tahun yang lalu
C. merenungkan ikrar Sumpah Pemuda
D. pernyataan ikrar pemuda terjadi pada tahun 1928
E. bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu


8. Kalimat ajakan dalam teks pidato tersebut adalah ...
A. Ajakan memanjatkan doa ke hadirat Tuhan Yang Maha kuasa.
B. Peristiwa pernyataan ikrar dari berbagai
perkumpulan pemuda.
C. Mari kita berkumpul di tempat ini dalam memperingati Sumpah Pemuda.
D. Mari kita ikrarkan Sumpah Pemuda.
E. Mari kita renungkan kembali makna Sumpah Pemuda.


Cermatilah paragraf berikut dengan saksama!

(1) Baik secara kelompok atau organisasi maupun individual, masyarakat secara spontan mengumpulkan bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang kena musibah. (2) Hal itu terlihat sejak tsunami di Aceh dan serangkaian bencana alam lainnya di Indonesia. (3) Bahkan membantu korban banjir lumpur panas Lapindo Brantas di Porong-Sidoarjo, Jawa Timur. (4) Walaupun banjir lumpur itu akibat ulah manusia, tetap mengundang rasa kemanusiaan. (5) Kepedulian masyarakat secara spontan itu merupakan perwujudan rasa simpati dan empati terhadap sesamanya.

9. Kalimat simpulan pada paragraf tersebut terdapat pada nomor ...
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)


Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Musim kompetisi 2006/2007 belum juga berakhir, tetapi Inter Milan sudah mendapatkan pemain baru. Adalah Ederson Honorato yang berhasil didatangkan juara Liga Italia musim lalu itu. Sebelumnya, penyerang asal Brasil itu memperkuat Nice. Ederson yang berusia 21 tahun itu bergabung dengan Nice dua musim lalu. Saat itu, Inter Milan sebenarnya sudah berniat membawanya ke Stadion San Siro, namun Nice lebih menjadi pilihan Ederson.


10. Kalimat utama paragraf tersebut adalah...
A. Musim kompetisi 2006/2007 belum juga berakhir, tetapi Inter Milan sudah mendapatkan pemain baru.
B. Ederson Honorato sebelumnya memperkuat Nice, berhasil didatangkan juara Liga lalu.
C. Ederson Honorato yang berusia 21 tahun itu bergabung dengan Nice dua musim lalu.
D. Inter Milan sebenarnya sudah berniat membawanya ke Stadion San Siro namun Nice lebih menjadi pilihan Ederson.
E. Inter Milan sebenarnya sudah berniat merekrut Ederson Honorato, tetapi baru tahun ini tercapai.


Teks berikut untuk soal nomor 11 sampai dengan 13.
Bacalah penggalan cerpen berikut dengan saksama!
Tatkala aku masuk sekolah Mulo, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda sehingga orang yang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah lama bertambah percaya pula bahwa aku anak Belanda, sungguh hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda.

"Kenang-kenangan" oleh Abdul Gani A.K. -11

11. Sudut pandang pengarang yang digunakan dalam penggalan tersebut adalah ...
A. orang pertama pelaku utama
B. orang ketiga pelaku sampingan
C. orang ketiga pelaku utama
D. orang pertama dan ketiga
E. orang ketiga serbatahu


12. Watak tokoh "aku" dalam penggalan cerita tersebut adalah ...
A. percaya diri
B. mudah menyesuaikan diri
C. sombong
D. rajin berusaha
E. mudah dipengaruhi


13. Amanat dalam penggalan cerpen tersebut adalah ...
A. Jangan cepat menyerah pada keadaan bagaimana pun juga.
B. Jangan membuang waktu selagi masih ada waktu.
C. Sebaiknya kita menyesuaikan diri dengan keadaan.
D. Jangan lupa diri bila menguasai bahasa orang.
E. Jangan mudah dipengaruhi oleh orang lain.


Teks berikut untuk soal nomor 14 sampai dengan 16.
Bacalah kutipan novel berikut dengan saksama!

"Jadi, kita akan kuburkan dia di Sirnagara?" katanya pelan-pelan, setengah ditujukan kepada dirinya sendiri. Soleha tidak bisa menjawab. Ia mau berpikir panjang. Ia mau mengatakannya, tapi ia segera ingat pada yang lain." Tapi, kita sudah kawinkan dia. Dan sekarang dia sudah jadi istri Sumarto. Apa yang akan dikatakan oleh Sumarto?" Pikirannya makin tidak enak kalau mengingat soal itu. Ia memang sudah keberatan ketika suami Soleha dipanggil orang dari kampung sawah untuk mengobati Pak Murad. Sebagai mantri kesehatan di sekitar itu memang tak ada dokter. Suami
Soleha sering diminta pertolongan. Namun, ia tahu betul Pak Murad ayah Murni. Murni sekarang menjanda karena suaminya meninggal dunia. Suami Soleha saling mencintai dengan Murni ketika masih bujang dan gadis. Mereka tak dapat melaksanakan niat hatinya sebab Murni dipaksa kawin.


14. Konflik yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah ...
A. Soleha perang batin sewaktu rnau bicara dengan Sumarto.
B. Pak Sumarto kebingungan sewaktu mau bicara dengan Soleha.
C. Soleha tidak rela menguburkan jenazah anaknya di Sirnagara.
D. Pak Sumarto perang batin sewaktu akan menguburkan jenazah istrinya.
E. Suami Soleha dan Soleha perang mulut mengenai penguburan jenazah anaknya.


15. Penyebab terjadinya konflik dalam kutipan tersebut adalah ...
A. Karena suaminya mantri kesehatan.
B. Karena suaminya diminta pertolongan.
C. Karena cemburu terhadap Murni.
D. Karena suami Soleha pernah mencintai Murni.
E. Karena suaminya mengobati Pak Murad ayah Murni.


16. Peristiwa yang terjadi akibat konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah ...
A. Suaminya mengobati Pak Murad yang sakit.
B. Suaminya sering diminta pertolongan karena tidak ada dokter.
C. Soleha tidak dapat menentukan tempat penguburan anaknya.
D. Suaminya akan bertemu dengan Murni anak Pak Murad.
E. Murni yang pernah dicintai suaminya sudah menjanda.


Teks berikut untuk soal nomor 17 dan 18.
Bacalah kutipan cerita berikut dengan saksama!

Sebermula maka Sri Rama dan Laksamana pun pergilah mencari Sita Dewi. Maka ia pun berjalanlah di dalam hutan rimba belantara. Beberapa lamanya berjalan, mereka itu tiada bertemu tempat menanyakan waktu Sita Dewi. Maka dilihatnya ada seekor burung jantan. Maka Sri Rama pun bertanya, "Hai burung, adakah engkau melihat istriku dilarikan orang?" Sahut burung jantan itu, "Engkau yang bernama Sri Rama? Aku dengar masyhur namamu laki-laki dan gagah berani tiada terlawan di tengah medan peperangan. Akan binimu tiadalah terpelihara, perempuan seorang. Lihatlah olehmu aku ini, empat ekor biniku lagi dapat aku peliharakan, konon engkau manusia dua orang pula saudaramu tiadakah dapat memeliharakan binimu itu."

17. Isi kutipan cerita tersebut mengungkapkan ... A. Sri Rama mencari istrinya, Sita Dewi.
B. Laksamana sedang mencari istrinya.
C. Ejekan burung jantan kepada Sri Rama yang tidak bisa menjaga istrinya
D. Kehidupan burung jantan yang berbahagia dengan keempat betinanya
E. Sri Rama raja yang termasyhur dan gagah berani.


18. Nilai moral yang tersirat dalam kutipan cerita tersebut adalah ...
A. Kasih sayang seorang suami terhadap istrinya.
B. Keberanian seorang suami dalam membela istrinya.
C. Tabah menerima ejekan orang.
D. Tabah dalam menerima segala penderitaan.
E. Keadilan yang diberikan oleh suami kepada istrinya.


Bacalah penggalan cerita berikut dengan saksama!

Aku pikir aku telah tertidur beberapa jam karena pengaruh sampanye dan letusan-letusan bisu dalam film itu. Lalu ketika aku terbangun, kepalaku merasa terguncang-guncang. Aku pergi ke kamar mandi. Dua dari tempat duduk di belakangku diduduki wanita tua dengan sebelas kopor berbaring dengan posisi yang tidak sangat karuan. Seperti mayat yang terlupakan di medan perang. Kaca mata bacanya dengan rantai manik-manik beradu di atas lantai dan sesaat aku menikmati kedengkianku untuk tidak mengambilnya.

19. Nilai budaya yang ada dalam penggalan cerpen
tersebut adalah ...
A. mabuk-mabukkan
B. menonton film
C. minum sampanye
D. dengki terhadap orang lain
E. tidak peduli terhadap orang lain


Puisi berikut untuk soal nomor 20 sampai dengan 22.
Bacalah isi puisi berikut dengan saksama!

Karangan Bunga
Tiga anak kecil
Dalam langkah malu-malu
Datang ke Salemba
Sore itu
"Ini dari kami bertiga
Pita hitam dalam karangan bunga
Sebab kami ikut berduka
Bagi kakak yang ditembak mati siang tadi."


20. Maksud puisi tersebut adalah ...
A. menceritakan tiga anak kecil datang
B. menggambarkan anak kecil yang malu-malu
C. menceritakan peristiwa sore itu
D.menunjukkan pita hitam dalam karangan bunga
E. menggambarkan peristiwa kedukaan


21. Makna lambang kata "pita hitam" dalam puisi tersebut adalah tanda …
A. bersedih
B. berduka
C. berdoa
D. bermohon
E. berharap


22. Amanat puisi tersebut adalah ...
A. Perjuangan sekelompok anak kecil yang turutberduka.
B. Segeralah ke Salemba untuk menuntut keadilan.
C. Berjuanglah untuk mempertahankan golongan tertentu.
D.Hendaklah kita menghargai pengorbanan yang membela kebenaran.
E. Segala perjuangan bila tidak dilandasi dengan keimanan akan terkalahkan.


Bacalah iklan berikut dengan saksama!

Perusahaan Farmasi Nasional yang sedang berkembang pesat membuka peluang karier bagi Sdr./Sdri, yang berdedikasi tinggi, berpenampilan menarik, mau bekcrja keras. Dengan persyaratan sebagai berikut.

1. Pendidikan SI, D3, SMF, SMA IPA dengan nilai Matematika minimal 6.
2. Usia maksimal 27 tahun.
3. Memiliki sepeda motor, SIM C.
4.Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia.

Segera kirimkan surat lamaran lengkap (CV, pasfoto berwarna terbaru ukuran 3 × 4 (2 Ibr), fotokopi STNK, Sim C, KTP, dan Ijazah) ke PO BOX 4080/JKT 10040.

Kompas, 20 Mei 2006

23. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang tepat berdasarkan iklan tersebut adalah ...
A. Sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian Kompas, maka saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai ...
B. Sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi saya, maka dengan ini saya bermaksud mengisi lowongan di harian Kompas.
C. Sehubungan dengan iklan yang dimuat di harian Kompas, 20 Mei 2006, saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai ...
D. Melalui surat ini, saya mengajukan lamaran pekerjaan sesuai iklan di harian Kompas sebagai ...
E. Memenuhi iklan di harian Kompas, 20 Mei 2006, saya melamar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.


Cermati kutipan surat lamaran berikut!

... dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut. Adapun identitas diri saya ...

24. Pemerian identitas yang tepat untuk melengkapi surat lamaran tersebut adalah...
A. Nama : Riana
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 5 April 1986

Alamat : jalan Bhakti Husada 10,
Bengkulu

B. Nama : Riana
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 5-4-1986

Alamat : Jalan Bhakti Husada 10
Bengkulu

C. nama : Riana
tempat, tanggal lahir : Bengkulu/5 April 1986

alamat : Jalan Bhakti Husada
Nomor 10, Bengkulu

D. nama : RIANA
tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 5 April 1986

alamat : Jalan Bhakti Husada 10
Bengkulu

E. nama : Riana
tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 5 April 1986

alamat : Jalan Bhakti Husada 10,
Bengkulu


Cermatilah penutup surat lamaran pekerjaan berikut!

Besar harapan saya dapat diterima diperusahaan yang Bapak pimpin. Atas kebaikannya, dihaturkan terima kasih.

25. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat penutup surat lamaran pekerjaan tersebut adalah ...
A. Besar harapan saya, Bapak mempertimbangkan lamaran saya. Atas kebijaksanaannya, diucapkan terima kasih.
B. Besar harapan saya. Bapak dapat menerima saya. Atas kebijaksanaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih.
C. Mohon Bapak dapat menerima saya. Atas kebijaksanaannya kepada saya, saya ucapkan terima kasih.
D. Sudilah kiranya Bapak menerima saya. Atas kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.
E. Atas kebijaksanaan menerima saya di perusahaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih.


Bacalah ilustrasi berikut dengan saksama!

Ketua OSIS SMA Harapan Jaya memerintahkan kepada sekretaris OS1S untuk membuat proposal kcgiatan menyongsong hari Sumpah Pemuda. Proposal itu akan dijadikan bahan rapat pengurus OSIS dua minggu yang akan datang.

26. Kalimat memo yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ...
A. Buatlah proposal dengan segera untuk
menyongsong hari Sumpah Pemuda yang akan datang.
B. Rapat pengurus OSIS dua minggu yang akan datang, buatlah segera proposal untuk kegiatan tersebut.
C. Buatlah undangan rapat pengurus OSIS secepatnya untuk membahas proposal kegiatan Sumpah Pemuda.
D. Buat proposal kegiatan hari Sumpah Pemuda sebagai bahan rapat dua minggu yang akan datang.
E. Harap dibuatkan proposal kegiatan hari Sumpah Pemuda untuk dirapatkan minggu yang akan datang.


Cermati ilustrasi berikut!

Judul novel : Lelaki Tua dan Laut/The Old Man and The Sea

Pengarang/Penerjemah: Ernest emingway/ Sapardi Djoko Damono
Penerbit : PT Dunia Pustaka

Di sisi lain, untaian kata-kata Hemingway mengalir, mengayun membuai, menghempas membuat pengalaman tersendiri pada pembaca persis seperti gerakan ombak laut. Dengan kemampuannya, pembaca tanpa dipaksa seolah-olah sedang berhadapan dengan teror hiu yang ingin menguasai tangkapan ikan.

27. Kalimat resensi yang tepat untuk menyatakan keunggulan novel tersebut adalah ...
A. Sedikit sekali penulis yang berani mengangkat ide cerita dari kaum pinggiran seperti nelayan. Namun, Hemingway berani mengangkatnya menjadi sebuah cerita yang penuh ketegangan ditinjau dari kekuatan bahasanya.
B. Penulis agak lambat menciptakan ketegangan-ketegangan dalam cerita. Pembaca menjadi kurang bergairah karena setting yang disuguhkan terlalu monoton, yaitu laut dan laut.
C. Hemingway dan ketangkasannya berbahasa tak perlu diragukan lagi. Hanya saja, khusus pada novel ini tema yang diambil kurang menarik.
D. Bahasa dan cara penuturan Hemingway pada novel ini sangat melompat-lompat persis alunan ombak
laut yang mengguncang-guncang perahu.
E. Meskipun buku ini banyak dibaca orang, terlihat banyak kekurangan tentang kebiasaan di laut yang mungkin Hemingway sendiri dapat merasakannya.

Cermatilah kalimat-kalimat berikut!

(1) Pengairan selanjutnya dikurangi, terutama pada fase penuaan rimpang, karena tanah yang terluka basah (menggenang) dapat menyebabkan buruknya rimpang jahe.
(2) Mula-mula air disalurkan melalui saluran pemasukan, kemudian dibiarkan menggenangi petakan atau bedengan hingga tanah cukup basah.
(3) Selanjutnya, air segera dialirkan melalui saluran pembuangan.
(4) Pengairan harus dilakukan secara kontinu 3-5 hari sekali atau bergantung pada keadaan cuaca dan kelembaban tanah.
(5) Pengairan dilakukan dengan cara digenangi 15 menit atau lebih sehingga tanah cukup basah.

28. Kalimat-kalimat tersebut dapat dijadikan paragraf yang padu dengan urutan …
A. (1), (3), (2), (5), dan (4)
B. (2), (1), (5), (4), dan (3)
C. (3), (1), (5), (2), dan (4)
D. (4), (5), (1), (2), dan (3)
E. (4), (1), (5), (2), dan (3)


Cermatilah paragraf berikut!

Kami meninggalkan kompleks candi pukul 12.00, selanjutnya menuju museum kereta api. Siang itu udara terasa panas sehingga badan kami cepat merasa lelah,
karena, ...
29. Untuk melengkapi paragraf tersebut, pernyataan yang tepat adalah ...
A. sebelumnya kami beristirahat di tepi jalan
B. perjalanan kami memang cukup jauh
C. rekreasi kami cukup menyenangkan
D. setiap tahun kami melaksanakan karya wisata
E. karya wisata selalu diprogramkan di sekolah kami


Cermati topik dan penggunaan kalimat dalam paragraf berikut!

Kalimat penjelas

Topik : Pantai Natsepa

(1) Pantai Natsepa terletak kurang lebih sepuluh kilometer dari pusat kota. (2) Pantai ini terlihat jelas karena letaknya hanya seratus meter dari jalan utama. (3) Di Pantai Natsepa ini, terdapat dua tempat yang telah dilengkapi fasilitas penginapan. (4) Di beberapa tempat yang agak condong ke laut mengalami kerusakan. (5) Pantai ini sering dikunjungi wisatawan asing. (6) Bahkan biasanya pengunjung sampai ke Pantai Liang.

30. Kalimat deskripsi yang sesuai dengan topik tersebut adalah ...
A. (1), (2), (3), dan (5)
B. (1), (2), (3), dan (4)
C. (1), (3), (5), dan (6)
D. (2), (3), (5), dan (6)
E. (3), (4), (5), dan (6)


UN-SMA-07-31

Bacalah paragraf persuasi dengan saksama!

Pasien yang berobat dan dirawat inap di Rumah
Sakit Dharma Yadnya Denpasar tidak dilayani dengan
ramah, dokter yang seharusnya rutin memeriksa
kondisi pasien sering tidak tepat waktu. Para perawat
yang merawat pasien tidak berwajah ramah. Fasilitas
dan peralatan yang dimiliki tidak lengkap sehingga
banyak pasien yang berpindah ke rumah sakit lain. ...

Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi paragraf
tersebut adalah ...

A. Pasien yang akan masuk ke Rumah Sakit Dharma
Yadnya hendaknya berpikir dulu.
B. Rumah Sakit Dharma Yadnya harus segera
menambah fasilitas dan peralatan medis.
C. Para dokter dan suster di Rumah Sakit Dharma
Yadnya perlu segera diganti.
D. Tambahkan fasilitas dan tingkatkan pelayanan di
Rumah Sakit Dharma Yadnya.
E. Turunkan biaya perawatan agar pasien tidak
pindah ke rumah sakit lain.


UN-SMA-07-32

Bacalah paragraf generalisasi berikut dengan
saksama!

Ular, biawak, cecak, dan sebagainya tennasuk
jenis binatang melata. Seperti jenis binatang lainnya,
binatang-binatang tersebut memerlukan air. Begitu
juga tumbuh-tumbuhan misalnya mawar, kelapa, sawo.
Manusia juga memerlukan air. Manusia, tumbuh-
tumbuhan, dan binatang sangat memerlukan air.

Simpulan paragraf tersebut adalah...

A. Semua manusia memerlukan air.
B. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup.
C. Semua makhluk hidup sangat memerlukan air.
D. Setiap orang memerlukan air untuk hidup.
E. Semua binatang memerlukan air untuk hidup.


UN-SMA-07-33

Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Alam semesta berjalan dengan teratur seperti
jalannya sebuah mesin. Matahari, bumi, bulan, dan
bintang yang jumlahnya berjuta-juta berjalan seperti
teraturnya putaran roda mesin yang rumit. Semua
bergerak menurut irama tertentu. Mesin rumit itu ada
penciptanya, yaitu manusia yang pandai, teliti, dan
senang memecahkan masalah ...

Simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf
tersebut adalah ...

A. Semuanya adalah usaha manusia dengan segala
teknologi canggih yang tidak dapat menyaingi
penciptanya.
B. Alam yang luas dan beredar dengan rapi sepanjang
masa itu ada pula yang menciptakannya, yaitu
Yang Maha pandai dan Maha teliti.
C. Semua yang terjadi di bumi ini adalah ciptaan
Tuhan dan jangan dirusak oleh manusia.
D. Manusia dapat membuat apa saja untuk
kepentingannya, tetapi tidak melebihi Tuhan
sebagai penciptanya.
E. Tuhan menciptakan semuanya dan manusia
menjaganya. Oleh sebab itu, lestarikanlah alam ini.


UN-SMA-07-34

Cermati silogisme berikut dengan saksama!

PU : Semua pejabat negara harus jujur dan hidup
sederhana.

PK : Mogundha pejabat negara.

S : …

Simpulan yang tepat untuk melengkapi silogisme
tersebut adalah...

A. Mogundha pejabat negara yang jujur dan
sederhana.
B. Mogundha harus jujur dan hidup sederhana.
C. Mogundha harus jujur dan sederhana karena
seorang pejabat negara.
D. Mogundha seharusnya jujur dan sederhana.
E. Sebagai Menteri Mogundha selayaknya jujur dan
sederhana.


UN-SMA-07-35

Cerntatilah kalimat berikut!

Setiap atlit profesionil, pada saat bertanding pasti
menggunakan metoda bermain secara konsekwen,
berbeda dengan yang amteran.

Perbaikan kata bercetak miring dalam kalimat tersebut
yang tepat adalah ...

A. atlet, propesional, methoda, konsekuwen, amatiran
B. atlet, profesionil, metode, konsekuen, amatiran
C. atlet, profesional, metode, konsekuen, amatiran
D. atlit, profesi, methodik, konsekwen, amatir
E. atlit, profesional, metodologi, konsekwen, amatir


UN-SMA-07-36

Kita tidak ... beratnya sanksi bag ipelanggar ... lalu
lintas karena hal itu ... bukan merupakan sumber
masalah.

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang
tersebut adalah ...

A. dipersoalkan, pengaturan, pembenarannya
B. mempersoal, pengaturan, kebenarannya
C. mempersoali, peraturan, dibenarkannya
D. mempersoalkan, peraturan, sebenarnya
E. dipersoalkan, peraturan, sebenar-benarnya


UN-SMA-07-37

Bacalah teks berikut dengan saksama!

"Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih
baik." Begitulah mereka dapat menunjukkan rasa
dengki dengan emosi yang terkendali, kesabaran yang
menyejukkan, dan menenteramkan. Maka tatkala
menerima kata-kata kotor, ... bahkan memandang kata-
kata itu sebagai angin lalu yang tidak pernah kembali.

Ungkapan yang tepat untuk melengkapi bagian yang
rumpang tersebut adalah ...

A. muka tembok tak ada
B. tangan menengadah ke atas
C. mata tak berkedip
D. hati kecut
E. telinga tak memerah


UN-SMA-07-38

Bacalah dialog berikut dengan saksama!

Rudi : "Tugas kita sebagai pelajar, ya, belajar dan
belajar."

Irma : "Itu benar! Tapi untuk mencapai kemajuan di
bidang IPTEK dan ekonomi sekarang ini
susah, kalau hanya dengan belajar saja."

Rudi : "Lain apalagi yang harus kita perbuat?"

Irma : "Ya, aku sendiri tidak tahu! Masalahnya kita
belum mampu keluar dari lingkaran
kemiskinan."

Rudi : "Ia ya! Bagai membandarkan air ke gunung.
Untuk mencapai kemajuan seperti di beberapa
negara tetangga."

Dedi : "Malah mungkin ... bagi kita saat ini."

Peribahasa yang tepat untuk melengkapi dialog
tersebut adalah ...

A. bagai bergantung di akar lapuk
B. seperti mentimun dengan durian
C. bagai air di daun talas
D. bagai bumi dengan langit
E. bagai menegakkan benang basah


UN-SMA-07-39

Bacalah teks berikut dengan saksama!

Kata-kata si pegawai itu memberondong cepat
bagai peluru yang mendesing memerahkan daun
telinga laki-laki kurus itu. Biji mata laki-laki itu
melotot berputar-putar cepat seolah-olah ...

Majas yang tepat melengkapi teks tersebut adalah ...

A. hendak menatap anaknya dengan kasih sayang.
B. mau memalingkan pemandangan bagiku.
C. mau melihat seseorang dengan jelas
D. hendak mengawasi gerakan temannya
E. hendak melompat keluar dari kedua matanya


UN-SMA-07-40

Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

(1) Pemandangan di Pantai Putri membuat siapa
saja merasa tenteram. (2) Tampak pasir putih, ombak
yang tenang, serta laut yang biru. (3) Tak heran banyak
orang yang bergerak berjalan-jalan ke tengah pantai.
(4) Demikian juga sejumlah pemuda bersenda gurau
berenang di pantai itu. (5) Tiba-tiba ada yang berteriak
Hiu! (6) Sejumlah pemuda itu tadi lari ke sana ke mari.

Kalimat yang sumbang terdapat pada kalimat nomor ...

A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)


UN-SMA-07-41

Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Larasati adalah siswa ... di sekolah kami. Selain
aktif pada kegiatan OSIS di sekolah, dia juga aktif pada
kegiatan ... mengikuti jejak orang tuanya. Setelah lulus
SM A, Larasati akan melanjutkan kuliah di Universitas
Indonesia mengambil jurusan ... sesuai dengan sifatnya
suka membantu memecahkan masalah teman-
temannya.

Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf
tersebut adalah ...

A. tauladan, sosial, psikologi
B. teladan, sosialisasi, psycologi
C. teladan, sosial, psikologi
D. tauladan, sosialisasi, psikhologi
E. teladan, sosial, psikhologi


UN-SMA-07-42

Tema karya tulis: Kirab Budaya sebagai Terapi Mental
untuk Memulihkan Kepercayaan
Masyarakat Yogyakarta

Latar belakang yang tepat untuk tema tersebut adalah
...

A. Kirab budaya adalah pawai dengan memberi
persembahan ke Gunung Merapi dan laut selatan
agar terhindar dari bencana yang lebih besar dan
lebih mengerikan.
B. Kirab budaya merupakan acara yang dipercaya
masyarakat dapat membebaskan mereka dari
bencana gunung berapi dan gempa bumi serta
tsunami di Indonesia,
C. Masyarakat Yogyakarta ingin memulihkan
kepercayaan pemerintah kepada mereka dengan
mengadakan kirab budaya sehingga wisatawan
akan datang kembali.
D. Aktivitas gunung merapi dan terjadinya gempa
bumi akhir-akhir ini telah mengganggu masyarakat
Yogyakarta sehingga pemerintah perlu
mengadakan kirab budaya untuk memohon
keselamatan.
E. Pemerintah memandang perlunya mengadakan
kirab budaya di Indonesia untuk memulihkan
mental masyarakat yang terkena bencana alam di
Indonesia.


UN-SMA-07-43

Judul karya tulis: menggali potensi diri untuk
meningkatkan kepercayaan diri

Penulisan Judul makalah yang tepat adalah ...

A. Menggali Potensi Diri Untuk Meningkatkan
Kepercayaan Diri
B. Menggali potensi diri untuk meningkatkan
kepercayaan diri
C. Menggali Potensi Diri untuk Meningkatkan
kepercayaan diri
D. Menggali Potensi Diri untuk Meningkatkan
Kepercayaan Diri
E. Menggali Potensi diri Untuk Meningkatkan
Kepercayaan diri


UN-SMA-07-44

Kalimat permintaan saran yang tepat dalam kata
pengantar karya tulis adalah …

A. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak.
B. Fuji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT.
C. Terima kasih atas segala bantuan dari Bapak/Ibu.
D. Semua kritik dan saran Saudara kami tampung.
E. Penulis mohon kritik yang membangun untuk
perbaikan karya tulis ini.


UN-SMA-07-45

Anton : Dik, nanti sore jadi, bukan?

Didik : Jadi apa?

Anton : …

Didik : Ah, ya! Aku hampir lupa. Untung kau
ingatkan. Antara sekolah kita dengan SMA
"Bunga Indah," kan!

Anton : Betul. Kalau tidak menontonnya, rugi kita. Ha
... ha ... ha ...

Didik : Ya, karena primadona kita akan turun nanti.
OK, sampai nanti sore.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut
adalah ...

A. Mengerjakan PR Matematika di rumah Nyoman.
B. Menyaksikan pertandingan bola voli di TVRI.
C. Kita menjenguk Handi di RSUP bersama Rita,
anak SMA "Bunga Indah."
D. Kita mendengarkan bersama siaran "Kreasi
Remaja" di RRI.
E. Menonton pertandingan bola basket.


UN-SMA-07-46

Bacalah teks pidato berikut dengan saksama!

Teman-teman seperti yang telah saya uraikan
sebelumnya bahwa kenakalan remaja dapat diatasi
dengan salah satu cara yaitu menyalurkan kelebihan
energi yang dimiliki remaja pada kegiatan yang positif
dan dinamis ...

Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi teks
pidato tersebut adalah ...

A. Oleh karena itu, marilah kita bekerja sama mencari
jalan keluar untuk kegiatan remaja yang positif dan
dinamis agar dapat mengurangi dampak negatif
kenakalan remaja.
B. Oleh sebab itu, diharapkan pandangan positif dari
orang dewasa terhadap remaja-remaja seperti kita
ini.
C. Oleh karena itu, marilah kita tuntut pihak sekolah
agar membuka kegiatan ekstrakurikuler sebanyak-
banyak demi penyaluran hobi kita.
D. Oleh sebab itu, remaja dan kenakalannya tidak
dapat dipisahkan dalam kehidupan modern ini.
E. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita rajin
membantu orang tua agar mereka sayang dan tidak
menuding remaja yang nakal.


UN-SMA-07-47

Masyarakat pariwisata Kaliurang menyusun ... untuk
meyakinkan wisatawan bahwa Yogyakarta dan
Gunung Merapi aman dikunjungi.

Kelompok kata yang tepat untuk melengkapi kalimat
tersebut adalah …

A. kegiatan wisata
B. rencana kunjungan
C. kertas kerja
D. program pemulihan
E. jadwal acara


UN-SMA-07-48

... berteriak tidak dijadikan senjata oleh anak, para
ahli menyarankan ... orang tua tidak langsung
merespon teriakan anak, ... memberitahukannya bahwa
berteriak bukan cara berkomunikasi yang tepat.

Kata penghubung yang tepat melengkapi kalimat
tersebut adalah ...

A. setelah, untuk, sebab
B. jika, agar, tetapi
C. sebelum, andai, sebab
D. sesudah, jika, tetapi
E. biarkan, telah, agar


UN-SMA-07-49

Bacalah paragraf deskripsi berikut dengan saksama!

Kelurahan Bibi Ani terletak di sebuah iereng
gunung yang sangat subur. Jarak tempat tinggal Bibi
Ani dengan puncak gunung itu hanya sekitar 8
kilometer. Dari puncak gunung ini kita bisa
memandang hamparan sawah yang padinya telah
menguning untuk siap panen. ... Rumah penduduk
yang dikelilingi oleh pepohonan yang menghijau
membuat suasana menyenangkan. Aku rasanya ingin
lebih lama tinggal bersama Bibi Ani.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut
adalah ...

A. Sungai di sekitar pegunungan itu sering
menyebabkan banjir.
B. Sungai yang ada di sekitar pegunungan itu sangat
dalam.
C. Sungai di dekat gunung itu sangat kotor.
D. Sungai di kaki gunung itu berkelok-kelok menyisir
kaki gunung.
E. Sungai di sekitar pegunungan itu menambah
keindahan.


UN-SMA-07-50

Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Kendati tetap mempertahankan diri mereka
dengan lirik-lirik yang puitis, album yang digarap sejak
Februari itu memang berbeda dengan album Padi
sebelumnya yang penuh dinamika. Lagu "Seandainya
Bisa Memilih" dan "Semua Tak Sama," misalnya,
sangat membantu kemampuan vokal Fadly dalam
menyesuaikan tempo musik yang berubah-ubah.
Nuansa harpa dari Maya Hassan serta paduan suara
Ingimto Trisakti Choir turut memperkaya kesan
orkestra musik mereka. Oleh karena itu ...

Simpulan yang tepat untuk melengkapi kalimat terakhir
paragraf tersebut adalah ...

A. musik Padi kali ini sangat terkenal dan digemari
orang
B. musik Padi kali ini terdengarmakin progresif
dengan nuansa yang lebih variatif
C. musik Padi masih tetap mempertahankan lirik-lirik
lagu yang puitis
D. dua lagu musik Padi sangat membantu kemampuan
vokal Fadly
E. nuansa harpa serta paduan suara Ingimto
memperkaya kesan orkestra musik Padi

Next episode...... Next episode......

MAKNA IDEOLOGI NEGARA

>> 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Ideologi adalah himpunan nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang menjadi dasar dalam menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapinya dan menentukan tingkah laku politik.

Ideologi berasal dari bahasa Latin
• Idea : gagasan, pemikiran, konsep, pengertian dasar, cita-cita
• Logos/Logia : ilmu

Ideologi adalah kumpulan gagasan/konsep dasar bersistem untuk dijadikan dasar pendapat, arah, tujuan.
Ideologi Negara : Ideologi dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa & bernegara.

 Unsur-unsur Ideologi :
a. Keyakinan berarti dalam setiap ideologi selalu memuat gagasan-gagasan vital dan konsep-konsep dasar yang menggambarkan seperangkat keyakinan.
b. Mitos berarti setiap ideologi selalu memitoskan suatu ajaran secara ostimistik-determistik. Artinya mengajarkan bagaimana Ideologi pasti akan dapat dicapai.
c. Loyalitas berarti dalam setiap ideologi selalu menuntut adanya loyalitas serta keterlibatan optimal dari para pendukung.

Dalam Ideologi terdapat :
a. Gagasan atau pikiran yang beris nilaidengan disusun secara systematis
b. Diyakini kebenarannya
c. Berwujud tingkah lakunya yang diwujudnya dalam behidupan
d. Dikuatkan dalam lembaga resmi

Next episode...... Next episode......

Soal SENI BUDAYA

1. Gambarkan bentuk kunci dasar G!

2. buku supernova di karang oleh...

3. sebutkan 3 jenis lagu daerah sumatera!

4. alat musik tifa dimainkan dengan cara...

5. sebutkan 3 sastrawan Indonesia

6. siapa pengarang lagu bagimu negeri?

7. lagu oh inani keke berasal dari daerah...

8. sebutkan beberapa jenis ketukan irama!

Next episode...... Next episode......

SOAL PENGETAHUAN UMUM

>> 

1. Presiden G.W Bush merupakan presiden AS ke………

2. Nama sirkuit F1 di Spanyol adalah……….

3. Bom Bali terjadi pada tanggal …………

4. Berasal dari negara manakah miss universe tahun 2008 ?

5. Orang paling berpengaruh selama peradaban manusia adalah……….

6. Penemu pesawat telepon adalah……….

7. Nama Negara kecil yang terletak di sebuah kota di Eropa adalah……..

8. Lagu Ampar – ampar pisang berasal dari daerah……

9. Presiden Indonesia ke 5 adalah……….

10. Nama Lagu kebangsaan klub sepak bola Liverpool ialah……..

11. Nomor punggung Bambang Pamungkas di Timnas Persija adalah……..

12. Perangkat keras computer untuk menyimpan data ialah…….

13. Grup Nasyid asal Yogyakarta adalah…….

14. Ibu kota dari Negara Timor Timur ialah……..

15. Suku Asli asal Australia adalah…….

16. Pinguin tinggal di daerah kutub…….

17. Stadion Sapporo terletak di Negara………

18. Penulis buku “Zero to Hero” adalah………

19. Nama lain dari Hevea brasiliensis adalah………..

20. Tuliskan alamat dari Bapak Kepsek Anda !

21. Nama ketua MPR RI adalah……..

22. Tersangka kasus suap BLBI adalah …………..&…………..

23. UUD NRI diamandemen berapa kali?.......dan dalam berapa tahapan?.........

24. Ibu kota dari Negara Senegal adalah………..

25. Sebutkan Nama Pengurus OSIS yang anda ketahui beserta jabatannya!

26. Siapakah nama bapak walikota Madiun saat ini ?

27. Di Jepang ada 4 publican motor yang terkenal salah satu publican itu tidak mengeluarkan kendaraan beroda empat. Apa nama publican itu……………….

28. Siapa nama Bapak Gubernur Jawa Timur saat ini ?........................................

29. Dimana PON ke – 17 dilaksanakan ?

30. Siapakah Juara Umum PON ke – 17?..............................

31. Dalam perlombaan Panahan pada event PON ke – 17 Bu Foury guru SMANTI mendapat berapa medali ?

32. Pemain sepak bola terkaya di dunia ………………………..

33. Siapakah nama istri dari Bapak Kepala Sekolah ?

34. Hari Koperasi diperingati pada tanggal …………………………

35. Apakah nama pulau kecil yang menjadi batas Indonesia sebelah selatan yang berbatasan dengan Benua Australia?


SEBELUM ANDA MENJAWAB SOAL DI BAWAH INI, BACALAH TERLEBIH DAHULU SELURUH SOAL !!!! LETAKKAN JAWABAN ANDA DI BALIK KERTAS INI !!!

1. Dalam struktur organisasi OSIS , terdapat berapa seksi ? sebutkan 4 saja !

2. Sebutkan tugas & kewajiban dari ketua OSIS yang anda ketahui !

3. Apa kepanjangan dari OSIS dan MPK?

4. Apa perbedaan antara paraf dengan tanda tangan ?

5. Mennurut anda apa yang di sebut dengan seorang seorang pemimpin?

6. Apa yang anda ketahui tentang OSIS dan MPK yang ada di SMANTI?

7. Apa nama seksi 6 pada struktur organisasi OSIS ?

8. sebutka tugas dari osis dan mpk?

9. Apa Perbedaan tugas antara Ketua Umum dengan Ketua 1 OSIS ?

10. Sesuai dengan perintah soal di atas, anda tidak perlu menjawab semua soal.

Cukup jawab pertanyaan no. 8 dan tulis nama anda di pojok kanan atas!

Next episode...... Next episode......

Soal ASTRONOMI

>> 

1. Nama lain galaksi Bima Sakti dalam bahasa inggris adalah …………………………………………………………………
2. Supernova adalah ……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Nama galaksi yang dekat dengan galaksi kita adalah ………………………………………………………………………….
4. Bintang yang paling dekat dengan Matahari kita adalah …………………………………………………………………….
5. Rasi bintang yang bernama Crux (Yunani) adalah penunjuk arah ……………………………………………………….
6. Bintang yang berwarna selain matahari adalah ………………………………….. dan ………………………………………
7. Nama salah satu asteroid besar yang diambil dari nama orang suci pelindung bagi orang Sisilia adalah …………………………………………….
8. Komet yang mengorbit ke dekat matahari sekitar 76 tahun sekali adlah …………………………………………...
9. Planet yang mempuyai satelit terbanyak adalah …………………………..
10. Planet baru yang diperkirakan sedang menuju ke bumi dan akan menyebabakan kiamat pd tahun 2012 adalah ……………………………
11. Asteroid adalah ………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Komet juga mempunyai bentuk lintasan, yaitu …………………., ………………………., dan ……………………………
13. Garis maya yang membagi-bagi waktu di bumi adalah ………………………………………
14. Sampai saat ini, nama obyek luar angkasa yang dapat dilihat adalah …………………………….
15. Nebula adalah …………………………………………………………………………………………………………………………………….
16. Siapakah orang yang pertama kali pergi ke luar angkasa ……………………………….
17. Ada 2 jenis waktu yang digunakan dalam ilmu astronomi tentang rotasi bumi, yaitu ……... dan …………
18. Jika Matahari dan Bulan terletak pada sudut 180°, maka Bulan pada fase ........................
19. Area yang terletak diantara kutub utara dan kutub selatan, bila kita gunakan kompas, kompas itu tidak akan bergerak. Area tersebut bernama ………………………………….
20. Warna dari suatu bintang menunjukkan bahwa ....................................................

Kerjakanlah sesuai dengan kemampuan dirimu!
Pilih dan kerjakan 10 Soal saja yang menurutmu paling mudah...

Next episode...... Next episode......

Sifat Pintu - Pintu Surga

Suatu hal pasti mempunyai karakteristik, begitu sama halnya juga dengan pintu surga. Namun bagi pintu surga, ini adalah sebuah sifat khusus dari pintu surga. Rasululllah SAW telah menyebutkan sifat pintu-pintu surga di dalam hadist panjang tentang Syafaat Agung yang memuat sifat-sifatnya.

Abu Hurairah telah meriwayatkan, “Suatu hari Rasulullah SAW pernah dikirimi danging. Lalu, daging tersebut beliau angkat dan beliau pun merasa tertaik sehingga beliau menggigitnya satu gigitan, lalu bersabda, ‘Saya adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian mengapa?’

Sampailah kepada sabdanya, ‘Maka mereka mendatangiku seraya berkata, ‘Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah Engkau lihat keadaan kami?

Tidakkah engkau melihat apa yang menimpa kami? Maka aku pun pergi dan berhenti dibawah Arsy, lalu aku bersujud kepada Rabb-ku, maka aAllah membuka dan mengilhamkan kepadaku pujian dan sanjungan yang baik kepada-Nya yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku.

Kemudian dikatakan kepadaku, ‘Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah! Pasti kamu akan diberi. Minta keringanan! Pasti akan Aku kabulkan!’ Lalu aku mengangkat kepalaku seraya berkata, ‘Wahai Rabb, kasihanilah umatku... Kasinalilah umatku...,’ Lalu dikatakan,’Wahai Muhammad, masukkanlah sebagian umatmu yang tanpa dihisab dari pintu kanan di antara pintu-pintu surga dan dan seluruh manusia selain mereka dari pintu-pintu yang lain.’

Dan dalam suatu hadist telah diterangkan bahwa, “Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jarak antara satu pintu surga dengan yang lainnya sejauh antara Mekah dan Hajar atau antara ekah dan Bushra’.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Subhanallah.... Begitu jelas dan terangnya firman Allah dan hadist Rasulullah SAW. Nabi dan rasul terakhir, yang menutup seluruh nabi dan rasul. Seorang Rasul yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak.

Next episode...... Next episode......

SOAL AGAMA ISLAM

>> 

1. Hari dan tanggal berapakah Rasulullah SAW dilahirkan …………..
2. Pada usia ke 15 tahun, Nabi Muhammad SAW pernah mengikuti perang …………dan pemimpin musuh dalam perang itu adalah ……………..
3. Cucu lakio - laki Rasululllah SAW yang kembar bernama ……………… dan ………………
4. ………..………………………. adalah orang tua Rasululllah SAW yang disembelih.
5. Ketika dalam perjalanan pulang dari makam ayah Rasululllah SAW, sang ibunda menderita sakit dan akhirnya meninggal di ………………..
6. Akhir – akhir ini banyak bermunculan tokoh – tokoh islam. Pemeran utama dari film Ketika Cinta Bertasbih adalah ………….................
7. Apakah arti dari ayat ini :
    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Bila dalam suatu kalimat ada  mati bertemu dengan huruf  maka hkukum bacaannya disebut ………………...............
9. Di dalam Ka’bah ada sebuah batu Hajar Aswad yang berwarna hitam. Darimanakah asal batu itu ……………………….......
10. Ada 10 tanda hari kiamat yang disebutkan menurut hadist Muslim. Dan 5 diantaranya adalah …………………………, ……………………, …………………, …………………………, ………………………………
11. Tulislah hadist yang berhubungan dengan Berbakti Kepada Orang Tua!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Apa arti dari kalimat ini : “ yaashiru wala tu’ashiru” …………………………………………………………………………
13. Ketika kita melihat atau menemui orang yang sedang dilanda musibah, maka hal yang kita lakukan adalah ………………………………………..
14. Siapakah pemimpin perang yang memerangi Pasukan Salib dan dapat membebaskan Baitul Maqdis dari tangan mereka ………………………………………….
15. Semenanjung Arab pernah dipimpin oleh Khilafah ‘Abbasiyah selama …………….. tahun Hijriah.
16. Raja yang berjaya pada masa sepeninggal Khulafaur Rasyidin, yang sebanding dengan Khallifah Umar bin Al Khaththab dan Umar bin Abdul Aziz adalah …………………………………. dan …………………………………
17. “Barang siapa yang sholat subuh berjama’ah kemudian duduk untuk berdzikir kepada Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat sunnah 2 raka’at maka ia mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah secara sempurna, sempurna, sempurna.” HR. Tirmidzi.
Apakah nama sholat sunnah yang dilakukan itu ……………………….
18. “Jika sesorang mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu ….”. HR. Muslim. Teruskanlah hadist tersebut ………………………………………………………………………………………………………………
19. Ketika kita selesai sholat, maka sebaiknya kita mendo’akan orang tua kita. Tulislah bunyi do’a itu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
20. Bunyi do’a naik kendaraan adalah ……………………………………………………………………….................................
21. Rasululllah SAW menerima wahyu secara berangsur – angsur selama 23 tahun, kemudian dibukukan dan diberi nama ……………………..
22. Sepeninggal ayah Rasululllah SAW, beliau diasuh oleh budak yang bernama …………………………….
23. Rasululllah SAW mendapatkan gelar Al Amin, artinya ………………………………………………………………………..
24. Sahabat yang pernah mengkhianati Rasululllah SAW pada waktu menaklukkan Kota Makkah adalah ...........................................
25. Panglima Rasululllah SAW yang tangguh, yang mendambakan mati syahid dalam perang tapi mati di atas ranjang adalah ...................................
26. Sahabat Rasululllah SAW yang mendapatkan gelar Amirul mukminin adalah ................
27. Singa yang Menyembunyikan Kukunya adalah sebutan sahabat yang bernama ..................................
28. Juru bicara Rasululllah SAW dan umat Islam adalah .............................
29. Sahabat yang akrab dengan kemiskinan dan merupakan Otak Gudang Ilmu umat adalah ....................
30. Satu-satunya sahabat yang namanya tertera dalam Al Qur’an adalah ............................................

Kerjakanlah sesuai dengan kemampuan dirimu!
Pilih dan kerjakan 20 Soal saja yang menurutmu paling mudah...
Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. (QS. Al Lail : 04)

Next episode...... Next episode......

Piwulang Hasta Bhrata (8 Watak/Tingkah Laku) Pemimpin

Ana 8 watak sing kudu diduweni para pemimpin negara kita ing jaman saiki. Apa bae iku??? Ing ngisor iki watak-watake :

1. Watak Wicaksana
Watak iki metu nalika dheweke nemoni prakara

2. Watak Adhil
Watak iki metu nalika dheweke ngrampungi prakara

3. Watak Sabar
Watak iki metu nalika dheweke mrangguli saliring kahanan

4. Watak susila
Watak iki metu nalika dheweke anuraga sajroning momong bebrayan agung

5. Watak taliti
Watak iki metu nalika marang kahanane bebrayan

6. Watak lega lila dedhana
Watak sing bisa murih senenge para kawulane

7. Watak teguh lan teges
Watak iki metu nalika dheweke mutusake prakara

8. Watak tangguh sarta kuwana mbrastha memalaning agung

Watak-watak kang ana ing dhuwur iku biasane angel naget ditrapake. Saumpama para pemimpin ing negara kita iki bisa ngetrapake kabeh watak-watak ing dhuwur, bangsa iki ora bakal kena kalabendhu sing terus-terusan.

Next episode...... Next episode......

Memasang Tips Yang Selalu Tampil Bergantian

>> 

Kali ini kita akan membuat tips yang akan tampil berdasarkan tanggal hari ini, jadi selama 31 hari pengunjung akan menerima tips yang berbeda dalam jangka waktu satu hari selama 1 x 24 jam. Sedikit saya beri masukan, sebenarnya tips ini tidak hanya digunakan sebagai tips harian, rekan sebenarnya bisa menggunakan tips ini misalnya, sebagai jadwal pengingat (alarm harian) jika pada tanggal tertentu merupakan tanggal yang dirasa penting.

Langsung ajah kita praktekkin cara untuk membuatnya:

Pada halaman Template kamu klik Tambahkan sebuah Elemen Halaman kemudian Copy-Paste semua kode dibawa ini :

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
var Tips = new Array();
Stamp = new Date();
today = Stamp.getDate();
Tips[1] = " scenic 1";
Tips[2] = " scenic 2";
Tips[3] = " scenic 3";
Tips[4] = " scenic 4";
Tips[5] = " scenic 5";
Tips[6] = " scenic 6";
Tips[7] = " scenic 7";
Tips[8] = " scenic 8";
Tips[9] = " scenic 9";
Tips[10] = " scenic 10";
Tips[11] = " scenic 11";
Tips[12] = " scenic 12";
Tips[13] = " scenic 13";
function writeTip() {
document.write(Tips[today]);
}
// End -->
</SCRIPT>
<SCRIPT>
writeTip();
</SCRIPT>


Catatan :
- Jangan lupa mengganti dengan memasukan 31 tips pada kata scenic.
- Emang yang tanggal 14-31 belum bisa tertulis, jadi kamu bisa menuliskannya sendiri.

Next episode...... Next episode......

Macam-Macam Bahasa di Bahasa Jawa

>> 

Ing basa jawa iku ana pirang-pirang basa sing digunakake ing kahanan kang beda. Ing basa iki karepe mangkono iku supaya duwe cara sing beda nalika ngadhepi wong tuwa uga marang wong enom. Kanggo nggampangake sinau basa jawa lan miturut pangecakane ing pasrawungan jaman saiki undha usuk :
1. Basa Ngoko
2. Basa Ngoko Alus
3. Basa Krama
4. Basa Krama Alus
Keterangane :
A. Basa Ngoko
Basa ngoko iku kabeh basane kawujud ngoko kabeh
Tuladha : Ayo melu aku, Rin.
B. Basa Ngoko Alus
Ngoko alus iku basane ngoko kecampran krama inggil tumrap wong sing diajak guneman.
Basa iki digunakake minangka :
• Kanggo guneman karo wong tuwa marang wong enom kang luwih dhuwur drajate
• Kanggo guneman marang wong wong sing statuse luwih dhuwur nanging wis akrab
• Kanggo guneman wong sing wis akrab utawa status sosiale padha nanging isih pengen ngajeni
C. Basa Krama
Basa krama iku tembunge kabeh nganggo krama inggil tumrap wong sing diajak guneman. Ater-ater lan panambange ora dikramakake.
Tuladha : Pitike firas kae dak dole bae! --- Ayame ingkang giras punika kula sadene kemawon!
D. Basa krama alus
Basa krama alus iku basane krama kecampuran krama inggil, nanging basane luwih alus lan ngajeni. Ater-ater lan panambange uga melu dikramakake.
Tuladha : calon bojone Pak Ali tuku jeruk, apel, karo pelem. --- Calon garwanipun Pak Ali mundhut jeram, apel, kaliyan pelem.

Next episode...... Next episode......

Anampi Pasrahan Temanten (Menerima Pengantin)

>> 

Ing adat jawa iku uga ana aturan utawa kabiyasaan sing kerep dienggo babagan nampa pasrahan temanten. Ing babagan iki, nampa pasrahan temanten wadon iku uga beda cara ngucapake lan basa-basane. Nanging, biasane nampa iku luwih cekak basa-basane tinimbang masrahake. Ing ngisor iki ana basa-basane nampa pasrahan temanten wadon. Gatekno temen, supaya bisa.

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh...

Nuwun, para sesepuh, para tamu kakung putri ingkang kula kurmati. Mugi kaliyan kula nyulihi sedherek kula sepuh Kangmas Happin angaturaken waluyan paring pangandikanipun Bapak Cahyono lumantar sedherek Benny.

Sedherek Benny (paraga ingkang masrahaken) kapisan, kula ngaturaken sugeng rawuh panjenengan saestu ngetrepi wanci ingkang prayogi.

Angka kalih, salam taklimipun Bapak Cahyono lumantar panjenengan, kula tampi akanthi suka rena, gembira marwata suta. Mugi pangajap lan pandonga wau kaijabahan dening Allah SWT, ambahar kanugrahan, kawilujengane, dhumateng kula sakaluwarga, sumarambah ing para tamu sedaya. Boten lagkung dhawah sasami-sami.

Kaping tiga, Bapak Cahyono lumantar panjenengan maringaken putra jaleripun, calon penganten, nama Bagus Roshid sinartan peparing manekawarna, kula sanget-sanget angaturaken genging panuwun. Sadaya kala wau kula tampi kanthi suka renaning manah.

Salajengipun Bapak Cahyono sampun kepareng paring kapitadosan dhumateng kula babagan kalampahanipun dhauping penganten, ing mangke kula sendikani.

Senadyan punika, panjenengan sakanca kula suwun lenggah prayogi ing palenggahan ingkan sampun kula cawisaken, suwene ngiras pantes angastreni dhaupipun penganten. Dene wonten kiranging beja lan krama kula anggen maringi gunging pangaksama.

Cekap semanten atur kula,

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh...

Next episode...... Next episode......

Masrahaken Temanten (Penyerahan Pengantin)

Ing adat jawa iku uga ana aturan utawa kabiyasaan sing kerep dienggo babagan masrahake temanten. Ing babagan iki, masrahake temanten lanang karo wadon iku uga beda cara ngucapake lan basa-basane. Ing ngisor iki ana basa-basane masrahake temanten lanang. Gatekno temen, supaya bisa.


Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh...

Kula nuwun,

Para sesepuh, para tamu kakung putri ingkang ing budi. Nyuwun pangapunten dene kula pari paksa anggempil kamardikan panjenengan sedaya, saprelu kula matur ing ngarsanipun Bapak Happin sarimbit.

Nuwun, Kangmas Happin

Kula kadhawuhan dening tiyang sepuh kula Bapak Cahyono sekaliyan. (manawi enem : Kula kakersakaken sedherek kula anem pun Cahyono kekalih.)
Sepisan ngaturaken salam taklimipun, kanthi pamuji mugi-mugi Kangmas Happin sakaluwarga tansah pinayungan ing Pangeran satemahambayar rahayu wilujenging panjenengan lumeber ing sadayanipun.

Kaping kalihipun, kula kinanthen rowang sawetawis kadhawuhan nyowanaken calon putra penganten nama pun Bagus Roshid ingkang sampun sarembag badhe kadhaupaken kaliyan Rara Rakhma putri panjenengan.

Manawi dipun sartani bektan mugi kaaturna. Dene anggen kula nyowanaken putra penganten kinanthen : maskawin arupi saperangkat alat sholat, pangangge minangkan santunipun penganten putri ageman saperangkat, lan sanes-sanesipun.

Ingkang punika mugi kaparenga nampi. Dene wonten kekiranganipun Bapak Cahyono nyuwun agenging pangapunten.

Salajengipun, kalampahan dhauping penganten kasumanggakaken ing kepareng panjenengan sakaluwarga.

Minangka panutuping atur, mbok menawi wnten atur kula saklimah, lampah kula sarowang satindak, ing kirang trapsila satemah boten adamel renaning penggalih panjenengan punapa dene para tamu kula nyuwun lumunturing pangaksami.

Cekap semanten,

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh...


Next episode...... Next episode......

Related Websites

Vistors

Locations of visitors to this page free counters

Blogger Blog Review at Blogged

Shout Box Comment

  © Roshid Theme by scenica.co.cc 2009

TOP  

skater